• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  |  Hotline: (028)-668-23732

      Hồ Sơ Sức Khỏe là gì?


      Khi sử dụng Salute, thông tin sức khỏe của bạn có thể được truy cập trực tuyến một cách an toàn, từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào - ngay cả khi bạn di chuyển hoặc đi lại giữa các thành phố. Bạn có thể truy cập thông tin sức khỏe của mình từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị nào được kết nối với internet.

      Cho dù bạn đang đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, hoặc trong ở phòng khám tư, bạn có thể cho phép bác sĩ truy cập thông tin quan trọng về sức khỏe, như:
      • Tình trạng dị ứng
      • Các loại thuốc đang dùng
      • Lịch sử khám chữa bệnh
      • Kết quả xét nghiệm bệnh lý xét nghiệm máu, điện tâm đồ ...

      Salute là  một công cụ thuận tiện để ghi lại và theo dõi thông tin sức khỏe của bạn theo thời gian.

      Bạn kiểm soát hồ sơ của bạn

      Bạn có thể chọn chia sẻ thông tin sức khỏe của mình với các bác sĩ hoặc người thân của mình.

      Nếu bạn muốn, bạn có thể quản lý Hồ sơ sức khỏe của tôi bằng cách thêm thông tin của riêng bạn và chọn cài đặt bảo mật và quyền riêng tư của bạn.
      Ví dụ: bạn có thể:

      - Thêm ghi chú cá nhân về dị ứng và phản ứng dị ứng của bạn
      - Kế hoạch chăm sóc
      - Đặt kiểm soát truy cập để quản lý thông tin sức khỏe của mình
      - Xem lại thông tin sức khỏe của mình và xem thông tin mà bác sĩ của bạn có thể thấy
      - Thiết lập thông báo SMS hoặc email để bạn biết khi nào nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe truy cập vào hồ sơ của bạn.