• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  |  Hotline: (028)-668-23732

SALUTE - HỒ SƠ SỨC KHỎE

 

Salute là bản tóm tắt trực tuyến an toàn về thông tin sức khỏe của một cá nhân. Các bác sĩ được ủy quyền bởi bệnh nhân có thể truy cập Salute để xem  thông tin sức khỏe của bệnh nhân. Các cơ sở y tế sẽ cập nhật thêm thông tin của đợt khám chữa bệnh nếu bệnh nhân yêu cầu.


Thông qua hệ thống Salute, người dùng có thể truy cập thông tin kịp thời của mình như tóm tắt sức khỏe được chia sẻ, tóm tắt xuất viện, hồ sơ kê đơn và phân phối, báo cáo bệnh lý và báo cáo chẩn đoán hình ảnh.