• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  |  Hotline: (028)-668-23732

Salute

Dịch vụ hồ sơ sức khoẻ điện tử trên nền tảng bảo mật blockchain

Dịch vụ Salute là một hệ thống giao dịch điện tử trên nền tảng blockchain được cung cấp ra các dịch vụ như sau:
1. Ứng dụng kết nối EHR connect được sử dụng tại cơ sở y tế để kết nối với hệ thống phần mềm quản lý KCB sẵn có của cơ sở y tế để tạo ra hồ sơ sức khoẻ điện tử cho bệnh nhân có đăng ký sử dụng dịch vụ Salute. Giúp cơ sở y tế tạo và gửi toàn bộ hồ sơ sức khoẻ điện tử lên Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia tại địa chỉ http://www.myehr.vn hoặc http://www.hososuckhoe.gov.vn.
2. Ứng dụng đầu cuối cho người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân có tên gọi là Salute để quản lý hồ sơ sức khoẻ điện tử trên nền tảng bảo mật Blockchain. Khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đã được tích hợp dịch vụ Saltute, có thể đăng ký nhận hồ sơ sức khoẻ điện tử sau khi khám bệnh trên ứng dụng Salute. Mục đích là giúp bệnh nhân kiểm soát dữ liệu y tế của mình, giúp người bệnh có quyền chia sẻ hồ sơ sức khoẻ với các tổ chức trong mạng lưới y tế (bác sĩ gia đình, phòng khám, nhà thuốc...) hoặc người thân..Người mua thẻ bhyt / người kbc


cơ sở y tế chứng nhận dịch vụ salute


đại lý bán thẻ bhyt