• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154

      Ứng dụng Salute Agent

      dành cho Nhân viên thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

      Odoo • Text and Image
       

      Hỗ trợ thông tin tư vấn chính sách BHXH tự nguyện,
      BHYT hộ gia đình

      Hỗ trợ chuyển khoản vào ví nội bộ để thanh toán

      Thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (tạo
      ra phiếu thu có số biên lai của BHXH)

      Quản lý tiền thù lao, hoa hồng

      Tải và cài đặt ứng dụng Salute Agent