• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154

      Hệ thống webapp Salute Services

      dành cho Quản lý kế toán - kê khai thu BHXH tự nguyện,
      BHYT hộ gia đình tại văn phòng

      Odoo • Text and Image
       

      Quản lý, giám sát nhân viên thu

      Quản lý thông tin khách hàng (theo hộ gia đình)

      Quản lý đơn hàng, phiếu thu, biên lai giấy của BHXH

      Quản lý kê khai, đối soát giao dịch với BHXH

      Quản lý chi trả thù lao, hoa hồng

      Hệ thống webapp Salute Services