• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154

      Ứng dụng Salute

      dành cho Người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

      Odoo • Text and Image
       

      Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

      Nhận phiếu thu, biên lai trên ứng dụng và tin nhắn SMS

      Quản lý thời hạn thẻ BHYT, thời hạn đóng BHXH tự nguyện

      Quản lý nhiều thành viên trong hộ gia đình

       

      Tải và cài đặt ứng dụng Salute