• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154

Chi tiết Hồ Sơ Sức Khỏe Cơ Sở Y Tế

 

Salute là tập hợp thông tin sức khỏe từ các đợt khám chữa bệnh của bệnh nhân, cho phép chia sẻ thông tin này đến các bác sĩ, dược sĩ và người thân của bệnh nhân.


Bệnh nhân truy cập vào ứng dụng Salute để xem lại lịch sử khám chữa bệnh, tóm tắt ra viện ... Các thông tin này giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như  cải thiện sự tương tác giữa các cơ sở y tế và bệnh nhân.


Salute không thay thế hồ sơ sức khỏe hiện có. Thay vào đó, Salute là sự bổ sung cho hồ sơ sức khỏe giấy, là tiện ích cộng thêm giúp bệnh nhân quản lý hồ sơ sức khỏe của mình một cách nhanh chóng chính xác và bảo mật.


Thông tin có sẵn thông qua Salute bao gồm:


- Tóm tắt về sức khỏe được chia sẻ của bệnh nhân (ví dụ: chẩn đoán, thuốc hiện tại, dị ứng và phản ứng bất lợi)

- Tóm tắt ra viện

- Lịch sử thuốc kê đơn

- Xem thông tin thuốc và dị ứng

- Chẩn đoán của bác sĩ

- Từ điển thuốc BHYT

- Thông tin kế hoạch chăm sóc nâng cao

- Thông tin về các sự kiện sức khỏe trong quá khứ của bệnh nhân

- Báo cáo bệnh lý

- Báo cáo chẩn đoán hình ảnh

- Thông tin phát triển trẻ em

- Thông tin nhập của bệnh nhân

- Tóm tắt về sức khỏe cá nhân - bệnh nhân có thể nhập thông tin về dị ứng và các phản ứng bất lợi, và các loại thuốc hiện tại vào Salute.  Dữ liệu này có thể được xem bởi các bác sĩ.

- Người giám sát  - bệnh nhân có thể nhập thông tin liên lạc của một người.

- Chi tiết liên lạc khẩn cấp - bệnh nhân có thể tạo một danh sách các liên hệ khẩn cấp quan trọng trong Salute, được hiển thị cho các cơ sở y tế.


Lưu ý:

+ Tóm tắt sức khỏe cá nhân - bệnh nhân có thể nhập thông tin để giúp họ theo dõi sức khỏe của mình, tức là giống như một nhật ký sức khỏe. Hệ thống ghi ngày mỗi ghi chú, bao gồm một tiêu đề đã nhập và văn bản đã nhập. Những lưu ý này không thể nhìn thấy đối với các bác sĩ.

+ Quá trình phát triển của trẻ - Cha mẹ có thể ghi lại kết quả kiểm tra sức khỏe theo lịch trình của con mình, sự phát triển thời thơ ấu và các thông tin hữu ích khác. Mục tiêu là cung cấp một cái nhìn tổng hợp về tình trạng sức khỏe của trẻ em cho cha mẹ / người giám hộ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến việc chăm sóc trẻ.

+ Phần Phát triển Trẻ em của Hồ sơ Sức khỏe của tôi bao gồm: Nhật ký Thành tích, Quan sát Cá nhân, Chủng ngừa, Lịch kiểm tra Sức khỏe Trẻ em, Biểu đồ Tăng trưởng Trẻ em và Thông tin cho Cha mẹ.