• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

Cập nhật lần cuối 01/08/2020


Salute tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ Salute như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây.


Việc bạn truy cập, đăng ký tài khoản, sử dụng Salute có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.


Tập hợp thông tin


Thông tin cá nhân


Salute chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email, số điện thoại, địa chỉ,… và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác với một số nội dung trên hệ thống. Các thông tin này chỉ được sử dụng để quản lý tài khoản của người dùng.


Lịch sử tìm kiếm


Salute sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi nâng cao chất lượng tìm kiếm lần sau của bạn được chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.


Cách thức sử dụng thông tin


Thông tin cá nhân của bạn, những dữ liệu, hình ảnh về y tế, sức khỏe, hồ sơ của bạn có thể được chia sẻ đến bác sĩ, bệnh viện, cơ sở y tế trong trường hợp bạn đồng ý nhằm phục vụ bạn được tốt nhất.


Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi bạn đồng ý. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Salute có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng.Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được


Salute chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.


Salute có các biện pháp bảo mật phù hợp và các dịch vụ cung cấp. Salute sử dụng công nghệ blockchain trong bảo mật dữ liệu. Công nghệ Blockchain là một cuộc cách mạng trong việc lưu trữ, trao đổi và xác thực dữ liệu để mọi thông tin trở nên trung thực, minh bạch và không thể thay đổi. Blockchain cung cấp mạng lưới thông tin truy xuất đáng tin cậy và không thể thay đổi được. Điều này cam kết loại trừ mọi khả năng làm sai lệch dữ liệu hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân.Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản


Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.


Điều khoản thay đổi


Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong Salute, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email info@Salute.vn. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.