• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Cập nhật lần cuối 01/08/2020


Hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân - Salute (“Nền tảng”) là tài sản của Công ty Cổ Phần Chứng Số An Toàn. Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm các nền tảng của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng dưới đây.


Mời bạn vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.


Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản:


Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên hệ thống Salute, bạn cần cung các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất.


Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Salute sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.


Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu chúng tôi hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.


Quyền thu thập và sử dụng thông tin


Khi bạn truy cập và sử dụng hệ thống Salute có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho Salute khi đăng ký, đặt các dịch vụ… Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ chỗ ở… Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.


Quy định về nội dung thông tin


Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua hệ thống Salute và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với Salute cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.


Salute là hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, Salute giữ quyền thông tin trên hệ thống, tất cả các thông tin bao gồm: thông tin địa điểm, các bình luận, các hình ảnh... và thông tin khác liên quan đến địa điểm và thành viên đều thuộc quyền sở hữu của Salute, và tất cả các thông tin này sẽ không "Bị xóa/Được xóa" vì bất cứ lý do nào!


Tuyên bố từ chối


Salute có các biện pháp bảo mật phù hợp và các dịch vụ cung cấp. Salute sử dụng công nghệ blockchain trong bảo mật dữ liệu. Công nghệ Blockchain là một cuộc cách mạng trong việc lưu trữ, trao đổi và xác thực dữ liệu để mọi thông tin trở nên trung thực, minh bạch và không thể thay đổi. Blockchain cung cấp mạng lưới thông tin truy xuất đáng tin cậy và không thể thay đổi được. Điều này cam kết loại trừ mọi khả năng làm sai lệch dữ liệu hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân.


Salute không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên các nền tảng này. Định kỳ Salute sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên hệ thống này mà không cần báo trước.


Các thay đổi trên các nền tảng của Salute


Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.


Thay đổi quy định


Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Salute sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.


Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác


Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các hệ thống của Salute đều thuộc về Công ty Cổ Phần Chứng Số An Toàn. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo.


Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm


Việc truy cập và sử dụng các hệ thống Salute do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. Salute chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.


Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.


Luật áp dụng


Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng các nền tảng này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng, bạn đồng ý tuân thủ và có nghĩa vụ tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.