• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154

Khoa Hô Hấp

150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND

Khám tổng quát

150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND