• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  |  Hotline: (028)-668-23732

Khoa Hô Hấp

150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND

Khám tổng quát

150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND