CÁCH SỬ DỤNG SALUTE

Salute cho phép người dùng kiểm soát thông tin sức khỏe của mình một cách an toàn, bảo mật và tập trung.

Người dùng có thể truy cập dễ dàng các thông tin của mình trên ứng dụng Salute - mọi lúc mọi nơi - ngay cả khi bạn đang trong tình huống khẩn cấp.

Bắt đầu sử dụng Salute: